วิธีเชื่อมต่อ Home-Assistant จากภายนอกบ้านผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยบริการ Duckdns และ LE

สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ สำหรับวันนี้ผมจะนำเสนอ วิธีเชื่อมต่อ Home-Assistant จากภายนอกบ้านผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยบริการ Duckdns และ Let’s Encrypt โดยเราสามารถเข้าใช้งาน Home-Assistant ของเราเหมือนกับนั่งอยู่ภายในบ้านกันเลยทีเดียว โดย Duckdns จะเป็นการทำ Dynamic DNS หรือคอยทำการอัพเดท IP Address ให้กับเราโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาที่ ISP ทำการเปลี่ยน IP Address ของเราเมื่อทำการเชื่อมต่อ Internet ในแต่ละครั้ง โดยนำไปผูกกับ Sub domain ของทาง Duckdns เอง ทำให้ไม่ว่า IP address ของเราจะเปลี่ยนไปเป็นตัวไหน เราก็ยังเข้าใช้งาน Home-Assistant ของเราได้ครับ ส่วนบริการ Let’t Encrypt จะเป็นการ Certificate website หรือลงทะเบียนเวปไซต์ ทำให้เวปไซต์ของเราทำการเข้ารหัสทุกครั้งเมื่อเวลามีการเรียกใช้งาน ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น และเรายังสามารถใช้บริการ Google service ต่างๆได้อีกด้วยครับ

Sample Code (ตรวจสอบวรรคตอนของ Code ให้ถูกต้องตามในคลิปด้วยนะครับ)

Configuration.yaml

http:
ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem
ssl_key: /ssl/privkey.pem

google_assistant:
project_id: yourgoogleassistant_projectname
service_account: !include SERVICE_ACCOUNT.json
report_state: true
exposed_domains:
– switch
– light
– sensor

Let’Encrypt Installation guide

  1. Open ssh terminal
  2. sudo -i
  3. curl https://get.acme.sh | sh -s your@email
  4. export DuckDNS_Token=duckdns_token
  5. cd ~/.acme.sh/
  6. ./acme.sh –insecure –issue –dns dns_duckdns -d yoursubdomain.duckdns.org

 

 21 total views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *